ADR

SZKOLENIA ADR MAŁOPOLSKA

Szkolenia ADR Miechów | Szkolenia ADR Wolbrom | Szkolenia ADR Zawiercie

 

Cel szkolenia:

  •  zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych
  •  zminimalizowanie prawdopodobieństwa powstania wypadku
  •  zachowanie bezpieczeństwa osób i mienia
  •  przygotowanie kursantów do egzaminu

Miejsce kursu i egzaminu:

32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 42

Możliwość zorganizowania szkolenia u klienta.

Warunki uczestnictwa:

1. ukończone 21 lat

2. Spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
– w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;

2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
– w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 –
w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 –
w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Egzaminy  przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez jednostkę upoważnioną.

Test pisemny składa się w przypadku egzaminu kończącego:

1. kurs podstawowy – z 30 pytań;

2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
– z 18 pytań;

3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 –
z 15 pytań;

4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 –
z 15 pytań.

Egzamin zdają osoby, które w testach udzielą co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.

Wymagane dokumenty:

  •   prawo jazdy,
  •  dowód osobisty,
  •  zdjęcie kolorowe o wymiarach 35x45mm,wykonanym na jasnym tle, majacą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza.

Uzyskane uprawnienia po kursie ADR dla kierowców:

Zaświadczenie ADR potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.

Kurs podstawowy ADR dla kierowców:


05.04.2024 – 07.04.2024
19.04.2024 – 21.04.2024
26.04.2024 – 28.04.2024
10.05.2024 – 12.05.2024
24.05.2024 – 26.05.2024

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN Olkusz ul. K.K.Wielkiego 42

Kurs specjalistyczny cysterny:

07.04.2024 – 09.04.2024

21.04.2024 – 23.04.2024

28.04.2024 – 30.04.2024

12.05.2024 – 14.05.2024

26.05.2024 – 28.05.2024

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN Olkusz ul. K.K.Wielkiego 42

Nie odwołujemy kursów!

Rodzaje kursów Cena
Kurs podstawowy 550 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 450 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 600 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 600 zł

+ 50 zł opłata za wydanie zaświadczenia ADR dokonywana na Urząd Marszałkowski

Kursy Adr Małopolska

Kursy Adr Miechów |  Kursy Adr Wolbrom |  Kursy Adr Zawiercie